Metody lotowe - gniazdówka, wdowieństwo

Metoda gniazdowa
Metoda ta pozwala na wychów młodych i lotowanie gołębi z jednego gołębnika. Gołębie w gołębniku zachowują identyczny układ jak przy rozmnażaniu. Ważne jest, aby nigdy nie zapisywać na loty gołębi, które właśnie wychowują młode. Spowoduje to utratę potomstwa. Gołębie, które przystępują do lotu z metody gniazdowej, uzyskają bonus w postaci podniesienia wydajności lotowej od 0% przy pogodzie idealnej do 12% przy katastroficznych warunkach pogodowych. Ponadto straty lotowe zmniejsza o 0% przy lotach w idealnych warunkach, do 53% przy katastroficznych. Efektywość rośnie wraz z wzrostem dystansu.

Metoda wdowieństwa
Metoda ta ogranicza nas wyłącznie do lotowania i wyklucza rozpłód. Ułożenie ptaków w gołębniku wygląda nasepująco: lewą strone gołębnika zajmują wyłącznie samce, prawą strone samiczki. Metoda ta poprawia wydajność lotową od 0% przy warunkach katastroficznych do 12% przy warunkach idealnych. A także minimalizuje straty lotowe o 29% przy warunkach idealnych, ale zwiększa straty o 10% przy warunkach katastroficznych. Efektywność rośnie wraz z spadkiem dystansu.

Lotowanie gołębi dorosłych z gołębnika młodych
Zdecydowanie najgorszym i niepolecanym rozwiazaniem jest lotowanie gołębi dorosłych z golębnika mlodych. Takie zachowanie powoduje obniżenie wydajności lotowej o 5%.

Lotowanie gołębi młodych
Lotowanie gołębi młodych nie obejmuje żadnej metody lotowej, natomiast wymaga specjalnego gołębnika młodych.

Ważne!
Czas adaptacji gołębi do danej metody wynosi 4 dni, jeśli ptak w  tym czasie znajduje się w gołębniku rozpłodowo-lotowym. Nie otrzymuje żadnych modyfikatorów (pozytywnych jak i negatywnych).