Giełda, licytacje

Giełda
Zawsze odbywa się od 1 do 3 dnia każdego sezonu. W trakcie jej trwania, gracz ma możliwość za stałą, ściśle określoną kwote nabyć gołębie, które wzmocnią jego hodowlę. Ceny są tak dobrane, by każdy gracz był w stanie nabyć jedną lub dwie pary. W czasie trzydniowej giełdy dostępne będą cztery kateogie gołębi w trzech konfiguracjach. Poniżej przykłady:

- Krotkodystansowy
a) Hodowca A za 350 C
b) Hodowca B za 210 C
c) Hodowca C za 100 C
- Średniodystansowy
a) Hodowca A za 350 C
b) Hodowca B za 210 C
c) Hodowca C za 100 C
- Dalekodystansowy
a) Hodowca A za 350 C
b) Hodowca B za 210 C
c) Hodowca C za 100 C
- Uniwersalny
a) Hodowca A za 450 C
b) Hodowca B za 280 C
c) Hodowca C za 150 C
Podane ceny dotyczą pierwszego zakuppionego ptaka na giełdzie, każdy kolejny ptak kosztuje o 25% wiecej tzn 1. 350 C, drugi 438 C, trzeci 547 C, czwarty 684 C, dwudziesty 44185 C itd.
Zakup gołębia u hodowcy A podnosi cenę również u każdego innego hodowcy.

Licytacje
Licytacje odbywają się każdego dnia w czasie giełdy w nastepującym podziale:
1 dzień - 10 par gołębi krótkodystansowych
2 dzien - 10 par gołębi średniodystansowych
3 dzień - 10 par gołębi dalekodystansowych
Walutą licytacji są monety. Minimalna kwota przebicia wynosi 0,5m. Jeżeli inny gracz złoży ofertę, która przeilcytowała ofertę aktualnego wygrywającego, to kwota w całości wraca na jego konto. Jeżeli gracz przebije ofertę w czasie, gdy do zakończenia licytacji jest mniej niż 90 sekund, to koniec aukcji zostanie przedłużony do 90 sekund.

Podczas giełdy i licytacji gracz kupje wyłącznie gołębie młode.