Wystawy

Podczas wystaw nagradzane i prezentowane są najlesze lotniki w poszczegołnych lotach i klasyfikacjach punktowych. Jest to również dobra promocja dla hodowcy, którego gołębie osiągały czołowe miejsca w obecnym sezonie.