Punktowanie lotu - punkty, indeks

Po każdym locie związkowym, w rankingu gołebi znajduje się kolumna z punktami i indeksem. Punkt służą do klasyfikacji hodowców w seriach, natomiast indeks używany jest przy obliczaniu drużyn gołębi do kategorii.

 

Obliczanie punktów

1. Dla różnych lotów istnieją maksymalne ilości punktów w locie. Otrzymuje je gołąb, który zajął 1. miejsce.

Gołębie dorosłe:- lot próbny: 15 punktów,- kategoria A: 15 punktów,- kategoria B: 20 punktów,- kategoria C: 30 punktów,- kategoria D: 40 punktów,- lot narodowy: 40 punktów.

Gołębie młode:- lot próbny: 15 punktów,- 1. lot młodych: 15 punktów,- 2. lot młodych: 20 punktów,- 3. lot młodych: 25 punktów,- 4. lot młodych: 30 punktów,- 5. lot młodych: 35 punktów.

Powyższa wartość dla danego lotu, dalej będzie przedstawiana jako [punkty max].

2. Minimalna ilość punktów (dla ostatniego miejsca konkursowego) to [punkty min] = 0.858 * [punkty max].

3. Przysługująca gołębiowi ilość punktów liczona jest ze wzoru: [punkty] = (([punkty max] - [punkty min]) / [ilość miejsc konkursowych]) * ([ilość miejsc konkursowych] - [pozycja w locie] + 1) + [punkty min].Wyliczona ilość punktów zaokrąglana jest do czterech miejsc po przecinku.

 

Obliczanie indeksu

1. Jako [gołębie] oznaczona jest ilość gołębi w danym locie, przy czym wartość wynosić może maksymalnie 5000.

2. Indeks liczony jest wg wzoru: [indeks] = [pozycja w locie] * 1000 / [golebie].Wynik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku.

 

Wyjaśnienie, jak działają serie oraz kategorie, znajdują się w osobnych artykułach.