Loty - mechanika, silnik lotów

I Obliczanie realnego potencjału gołębia w locie

Do obliczeń poniżej brane są dane lotu (pogoda, dystans) oraz dane gołębia (potencjały, forma, metoda lotowania, wiek, doświadczenie).

1. Obliczony zostaje potencjał wyjściowy - opis tutaj.
2. Uwzględniona zostaje forma wg wzoru: [potencjał] = (0.3 + 0.7 * [forma] / 100) * [potencjał z pkt. 1]
3. Uwzględniony zostaje bonus wynikający z doświadczenia gołębia: [potencjał] = (1 + [doświadczenie]^0.25 * 0.005) * [potencjał z pkt. 2]
4. Uwzględniony zostaje bonus za wiek gołębia: [potencjał] = (1 + [bonus w procentach] / 100) * [potencjał z pkt. 3]
5. Zostaje obliczony współczynnik [ratio]: [ratio] = [dystans lotu] / 870
6. W systemie wprowadzona jest informacja o modyfikatorze potencjałów dla danej pogody w zależności od rodzaju metody lotowej:
    a) warunki idealne:
        - gołębnik młodych: od 0.95 (30 km) do 0.95 (900 km),
        - gołębnik rozpłodowo-lotowy: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - gniazdówka: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - wdowieństwo: od 1.12 (30 km) do 1.06 (900 km),
    b) warunki dobre:
        - gołębnik młodych: od 0.95 (30 km) do 0.95 (900 km),
        - gołębnik rozpłodowo-lotowy: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - gniazdówka: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - wdowieństwo: od 1.10 (30 km) do 1.04 (900 km),
    c) warunki neutralne:
        - gołębnik młodych: od 0.95 (30 km) do 0.95 (900 km),
        - gołębnik rozpłodowo-lotowy: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - gniazdówka: od 1.02 (30 km) do 1.04 (900 km),
        - wdowieństwo: od 1.08 (30 km) do 1.02 (900 km),
    d) warunki złe:
        - gołębnik młodych: od 0.95 (30 km) do 0.95 (900 km),
        - gołębnik rozpłodowo-lotowy: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - gniazdówka: od 1.05 (30 km) do 1.08 (900 km),
        - wdowieństwo: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
    e) warunki katastroficzne:
        - gołębnik młodych: od 0.95 (30 km) do 0.95 (900 km),
        - gołębnik rozpłodowo-lotowy: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km),
        - gniazdówka: od 1.09 (30 km) do 1.12 (900 km),
        - wdowieństwo: od 1.00 (30 km) do 1.00 (900 km).
Po wyborze odpowiedniej pozycji dla gołębia i lotu, pierwszy modyfikator ("od") zapisany jest jako [modyfikator1], drugi("do") jako [modyfikator2].
7. Uwzględniony zostaje modyfikator potencjału wynikający z metody lotowania: [potencjał] = ([ratio z pkt. 5] * ([modyfikator2] - [modyfikator1]) + [modyfikator1]) * [potencjał z pkt. 4].

 

II Obliczanie potencjału dla gołębia idealnego

Takie obliczenia są potrzebne, aby czas lotów i szansa na zgubienie się gołębia lotowanego były dopasowane do obecnej sytuacji na serwerze.

Obliczenia z punktu I odbywają się dla gołębia o potencjałach równych maksymalnym potencjałom obecnie na serwerze, wiekowi 3 lata, formie 100% i możliwie najlepszej metodzie lotowej dla obecnego lotu. Wyłoniony zostaje [potencjał idealny].

 

III Obliczanie szybkości, i szansy na zgubienie się gołębia

1. Dla każdego rodzaju pogody istnieje przypisana do niej maksymalna prędkość oraz bazowa szansa na bezpowrotne gubienie się gołębia przy 30 km i przy 900 km oraz współczynnik szansy na tymczasowe zagubienie się gołębia (wraca kilka dni później):
a) warunki idealne: 110 km/h, 0% na zgubienie się przy 30 km, 2.5% na zgubienie się przy 900 km, współczynnik 3,
b) warunki dobre: 100 km/h, 0% na zgubienie się przy 30 km, 5% na zgubienie się przy 900 km, współczynnik 2,
c) warunki neutralne: 85 km/h, 1% na zgubienie się przy 30 km, 20% na zgubienie się przy 900 km, współczynnik 1.6,
d) warunki złe: 60 km/h, 3% na zgubienie się przy 30 km, 30% na zgubienie się przy 900 km, współczynnik 1.4,
e) warunki katastroficzne: 40 km/h, 8% na zgubienie się przy 30 km, 50% na zgubienie się przy 900 km, współczynnik 1.2.
Kolejne wartości są oznaczone jako [prędkość bazowa], [szansa1], [szansa2], [współczynnik].
2. Obliczana jest prędkość gołębia na locie: [prędkość gołębia] = [prędkość bazowa] * (0.65 + 0.35 * [potencjał gołębia] / [potencjał idealny])
3. Prędkość jest przemnażana przez wartość losową od 0.9750 do 1.0000.
4. Szansa na bezpowrotne zgubienie się gołębia: [szansa na bezpowrotne zgubienie się] = ([ratio z pkt. I - 5] * ([szansa2] - [szansa1]) + [szansa1]) * (0.2 + ([potencjał idealny] - [potencjał gołębia]) / [potencjał idealny] * 0.8).
5. Szansa na tymczasowe zabłądzenie gołębia: [szansa na zabłądzenie] = [szansa na bezpowrotne zgubienie się] * [współczynnik z pkt. 1]. Ta szansa zawiera w sobie szansę na bezpowrotne zgubienie się gołębia (patrz pkt 7). W rzeczywistości szansa na zabłądzenie gołębia wynosi [szansa na zabłądzenie] - [szansa na bezpowrotne zgubienie się].
6. Losowana jest liczba z przedziału od 1.000000 do 100.000000.
7. Jeżeli wylosowana w pkt. 6 liczba jest mniejsza bądź równa [szansie na bezpowrotne zgubienie się], gołąb zostaje oznaczony jako zagubiony. Jeśli tak się staje, dalsze punkty zostają pominięte.
8. Jeżeli wylosowana w pkt. 6 liczba jest mniejsza bądź równa [szansie na zabłądzenie], gołąb zostaje oznaczony jako taki, który zabłądzi.
9. Obliczany jest czas lotu w sekundach: [czas] = [dystans lotu] / [prędkość gołębia z pkt. 2] * 3600.
10. Jeśli gołąb oznaczony jest jako taki, który zabłądzi (z pkt. 8), do jego czasu lotu dodawana jest losowa wartość z przedziału od 24-ech godzin do 7-miu dni.
11. Jeśli hodowca posiada zegar tradycyjny (czyli nie kupił elektronicznego), do czasu lotu dodawane jest 15 sekund.

 

Nagrody gołębia po powrocie z lotu lub treningu indywidualnego

Gołąb po powrocie z lotu otrzymuje doświadczenie, forma oraz przebyty dystans. Gdy lot jest konkursowy lub narodowy, również aktualizowana jest jego ilość przebytych lotów oraz konkursów (po 21.00).

1. Doświadczenie jest aktualizowane o wartość [dystans lotu] * 0.1.
2. Przebyty dystans jest aktualizowany o dystans lotu.
3. Forma jest aktualizowana o następujące wartości:
- od 3 do 10% dla treningu indywidualnego,
- od 3 do 13% dla lotu treningowego w związku,
- od 3 do 5% dla lotu konkursowego i narodowego.
Istnieje pewien optymalny dystans lotu, dla którego gołąb otrzyma maksymalną z wymienionych wartości formy. Niższe i wyższe kilometraże będą powodować niższy przyrost formy (proporcjonalnie).