Sekcje - rywalizacja wewnątrz- i międzysekcyjna

Rywalizacja wewnątrz sekcji

Sekcje pozwalają na rywalizację pomiędzy określoną grupą osób, które do tej sekcji należą. Sekcje posiadają oddzielone od związku (oddziału) rankingi lotów oraz serie. Po wejściu w sekcję, następnie w określony lot, przejrzeć można rankingi, do których są wliczone tylko osoby będące w sekcji.

Z rankingów lotów są tworzone ogólne rankingi, również osobne dla każdej sekcji i oddzielne od związku. Należy wejść w sekcje i w prawej kolumnie w zakładce "Loty" znajduje się lista tych rankingów.

Na koniec sezonu za serię 5 z całości wyznaczane są nagrody. Pula nagród zależy od wysokości wpisowego do sekcji oraz od ilości osób należących do niej. Ta pula jest podana w zakładce "Dane sekcji", po wejściu w sekcję.

 

Rywalizacja międzysekcyjna

Sekcje mogą ze sobą rywalizować. Podstawą tej rywalizacji jest uzyskiwanie przez członków sekcji jak najlepszego (najniższego indeksu) w kategoriach. Sekcja jest liczona w rankingu, gdy znajduje się w niej przynajmniej pięciu hodowców, którym udało się zebrać drużynę (tutaj znajduje się opis kategorii) do danej kategorii w związku. Indeksy pięciu najlepszych hodowców są sumowane i są punktacją ich sekcji w rankingu.