Sekcje - rywalizacja wewnątrz- i międzysekcyjna

Opisz krótko wprowadzone zmiany:
Anuluj edycję